Copyright

Copyright Flowing Art

Flowing Art, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten) met betrekking tot op de site www.flowingart.eu gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor het online bekijken van de site www.flowingart.eu.

Toestemming hergebruik tekst

Met vermelding van de bron www.flowingart.eu mag tekstinformatie op onze site worden gedeeld met anderen voor persoonlijk-/ privégebruik. Voor zakelijk/ commercieel gebruik geldt: zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flowing Art is het niet toegestaan, de inhoud van de site www.flowingart.eu over te nemen, te vermenigvuldigen (anders dan voor persoonlijk gebruik) of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Copyright beeldgebruik

Gebruik of reproductie van de foto’s, op de sites van voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden. Voor zover foto’s van derden zijn gebruikt op de site www.flowingart.eu is hiervoor toestemming verkregen en is vermeld of is bekend bij Flowing Art bij wie het originele copyright berust.